CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẢO GIA

Mã số thuế:
Trụ sở: 20 Vũ Thạnh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG BẢO GIA
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Văn Đông
Ngày cấp: 20/07/2015
Ngày hoạt động: 21/07/2015
Điện thoại: 0935360076