CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ANH NGỮ VÀ GIÁO DỤC TÍCH HỢP HƯNG VIỆT

Mã số thuế:
Trụ sở: Số 19, khu Kiến trúc phong cảnh, số 45A, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Tên giao dịch: HUNGVIET IES
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Tiến Hưng
Ngày cấp: 30/10/2015
Ngày hoạt động: 30/10/2015
Điện thoại: 04 8582 0579