CÔNG TY TNHH BICTWEB VIET NAM

Mã số thuế:
Trụ sở: Xóm 8, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Tên giao dịch: VIETNAM BICTWEB CO.,LTD
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Hưng
Ngày cấp: 30/10/2015
Ngày hoạt động: 30/10/2015