XÃ CHẤN THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế:
Trụ sở: Xã Chấn Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Ngày hoạt động: 01/10/2015