CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN ĐẠT

Mã số thuế:
Trụ sở: Thôn Tân Lập, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang
Tên giao dịch: TRAN DAT GE.,JSC
Giám đốc/ĐDPL: Trần Văn Đạt
Ngày cấp: 18/09/2015
Ngày hoạt động: 18/09/2015
Điện thoại: 01698754858