CÔNG TY TNHH DONGYANG SAN JEON VINA

Mã số thuế:
Trụ sở: 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Tên giao dịch: DYV CO., LTD
Giám đốc/ĐDPL: Baek In Ki
Ngày cấp: 30/10/2015
Ngày hoạt động: 30/10/2015